Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Tlačové správy

Krst knihy "Antológia franchisingu"

Na výstave prebehne slávnostný krst knihy "Antológia franchisingu" od autora Jozefa Orgonáša.
 
ORGONÁŠ, J. 2015. Antológia franchisingu. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 280 s. ISBN 978 ̶ 80 ̶ 225 ̶ 4136 ̶ 7.
Predkladaná monografia vznikla v úzkej spolupráci s členmi Slovenskej franchisingovej asociácie a ponúka pohľad na vývin franchisingu, a to od roku 1989, keď  po spoločenských zmenách sa táto forma podnikania postupne dostávala nielen do povedomia podnikateľskej verejnosti,  ale i do bežnej hospodárskej praxe. Prvýkrát v histórii slovenského franchisingu predkladáme ucelenú vedeckú prácu, ktorá sa venuje tejto špecifickej oblasti.

Čítať ďalej: Krst knihy "Antológia franchisingu"

Druhý ročník výstavy pre podnikanie a franchising bol úspešný

Koncom októbra sa v Bratislave uskutočnil druhý ročník výstavy pre podnikanie a franchising, ktorý priniesol 26 frančízingových konceptov a vzdelávanie, hlavne v rámci prebiehajúceho sprievodného programu Škola frančízingu.

Výstavu navštívilo celkom 451 návštevníkov, čo je mierny nárast oproti prvému ročníku. Návštevníci prejavovali záujem o vzdelávanie a informácie v obore a 81 percent z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukovou odborných prednášok. 19 percent zúčastnených chcelo získať informácie v rámci vzdelávania Škola frančízingu.

Podľa ankety, ktorú organizátor  uskutočnil  v rámci bezplatnej registrácie na výstavu na vzorku 97 percent návštevníkov, celkom 69 percent zúčastnených uvažuje o kúpi frančízingovej licencie, výstavu navštívili z dôvodu získania informácií o novinkách a možnostiach, ktoré obor prináša. Tiež navštívili jednotlivé frančízingové koncepty, ktoré sa výstavy zúčastnili na výstavnej ploche a v rámci prezentácie franchísingových konceptov, ako súčasť sprievodného programu.

Zhruba polovica respondentov je v zamestnaneckom pomere a uvažuje o ďalších možnostiach, viac než 32 percent bolo z podnikateľskej sféry a prilákala ich možnosť oboznámiť sa s ponukou výstavy.

Hlavným partnerom výstavy bola Slovenská franchisingová asociácia (SFA) a Zväz podnikateľov Slovenska. Ako uvádza prezident SFA Jozef Šétaffy, je to veľmi prínosná činnosť pre osvetu a zviditeľnenie oboru aj jednotlivých členov asociacie. Hovorí: „podporujem každú aktivitu, ktorá zviditeľňuje obor, vytvára podmienky pre naviazanie  obchodných vzťahov. Širšia spolupráca v B2B sektore je princípom, akým by sa asociácia mala uberať,“  dodáva J. Šétaffy.

Koncept výstavy konanej v Prahe a Bratislave sa ukazuje ako životaschopný, prináša nielen obchodné efekty pre zúčastnené, ale aj možnosti predom informovať, vzdelávať a diskutovať o obore, ktorý je vo svete v rámci malého podnikanie veľmi rozšírený.

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Monika Hrubalová
Poradca výstavy pre podnikanie a franchising
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Fotografie z výstavy

Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom VÝSTAVY PRE PODNIKANIE A FRANCHISING za účasť a tešíme sa na stretnutie v roku 2014, alebo v Prahe 9. až 10. apríla 2014.

Novinka na slovenskom trhu: Výstava pre podnikanie a franchising v Bratislave

Mimoriadna príležitosť získať informácie o franchisingovom podnikaní

Na konci októbra (30-31.10.)  2013 sa uskutoční v prekrásnych priestoroch Palffyho Paláca prvá slovenská výstava venovaná podnikaniu a franchisingu.

Výstava prinesie podnetné informácie na téma financovania, rozvoja podnikania, vzdelávania, odbornej prípravy, koučovania pre začínajúcich, alebo malých podnikateľov.  Táto prezentácia firiem a osobností oboru bude sústredená do dvoch výstavných dní (stredy a štvrtka) a sľubuje priniesť podnetné skúsenosti a rady ako skrátiť cestu od rozhodnutia podnikať k vlastnému podnikaniu.

Výstava je organizovaná za významnej podpory Slovenskej franchisingovej asociácie, ktorá sa stala hlavným odborným parterom výstavy.

Výstava, ktorá bude prebiehať v spojení s obsahovo bohatou konferenciou  zameranou na marketing, podnikanie, financovanie a predstavenie franchisingových systémov, je určená všetkým záujemcom o tento obor podnikania.  Veríme, že i slovenský podnikateľský trh zaujme a priláka k návšteve.

Našim cieľom je priniesť na slovenský trh kvalitné stretnutie odborníkov a firiem z oblasti franchisingu. Prajeme si, aby táto špecializovaná výstava spojená s konferenciou a prezentáciou firiem posilnila a skultivovala slovenský trh a tiež podporila obor ako celok“, uviedol prezident Slovenskej franchisingovej asociácie Jozef Šétaffy.

Výstava bude miestom ponuky nielen pre franchisingové podnikanie, ale aj pre tých, ktorý ponúkajú svoje služby a výrobky, predovšetkým pre oblasť malého a stredného podnikania,. Bude bodom komunikácie so zákazníkom a prezentácie nových nápadov, trendov a podnikateľských inovácií.

Výstava je určená predovšetkým pre tých, ktorý pôsobia v oblasti malého a stredného podnikania a franchisingu. Je to miesto komunikácie zo zákazníkom a záujemcom o nákup franchisingovej licencie, miestom pre prezentáciu nových nápadov a trendov v podnikaní a zároveň predstavuje miesto stretávania odborníkov a podnikateľov so záujmom o franchisingový spôsob podnikania a ponuku franchisingových licencií

Čím chce zaujať návštevníka?

Rôznorodosťou franchisingových konceptov, prednáškovým programom, kde okrem iného bude možné vypočuť užitočné rady a prezentácie tradičných i nových firiem. Tiež bude možné viesť dialóg s odborníkmi a podnikateľmi, získať zaujímavé kontakty v rámci neoficiálnych a spoločenských častí. 

Výstava a konferencia prinesie:

  • rozšírenie možností, smerov a ukážky nových ciest vo Vašom podnikaní
  • kompletné informácie na téma vzniku, financovania, rozvoja podnikania, vzdelávania
  • širokú škálu ponúk začínajúcim podnikateľom
  • zaujímavé kontakty
  • podnetné rady a skúsenosti od podnikateľov etablovaných na českom a slovenskom trhu.

Pre firmy, ktoré majú záujem vystavovať priniesli organizátori zaujímavé ceny. Špeciálne ceny sú tiež pripravené pre členov Slovenskej franchisingovej asociácie, členovia SFA získajú 25% zľavu z cenníkovej ceny účasti na výstave.

Podrobné informácie na stránkach výstavy (www.vystavafranchisingu.sk).

Návštevníci budú mať bezplatný vstup na výstavu po predbežnej registrácií na webových akcie. 

Monika Hrubalová
Odborný poradca výstavy

Viacej informácií:

Franchise & Retail Academy s.r.o.
Lhotská 2202
193 00 Praha 9
Ing. Jiří Krajča
Tel: 603 203 828
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.franchising-academy.cz

 

Poradce projektu
Monika Hrubalová
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: 606 096 657

Press office
Vyšší odborná škola publicistiky
www.vosp.cz

Termín konania: 30.-31.10.2013 (streda až štvrtok)

Miesto konania: Pálffyho Palác, Panská, 811 01 Bratislava - Staré Mesto, Slovensko

Poznámky pre editorov:

Franchise & Retail Academy

Poskytuje komplexné služby v oblasti franchisingového podnikania pri tvorbe franchisingových konceptov. Budúcim frančízantom poskytuje služby a poradenskú činnosť. Vydáva publikácie, časopis – tlačený a on-line. Organizuje prednáškovú činnosť semináre a výstavy. Každoročne pripravuje pre záujemcov Školu franchisingu.

Vyššia odborná škola publicistiky Praha. Škola, ktorá bola založená v roku 1997, ponúka možnosť študovať v oblasti žurnalistiky, publicistiky, audiovizuálnych a digitálnych médií, public relations a marketingovú komunikáciu. Študenti si osvojujú praktickú zručnosť a remeslo v troch zameraniach, v ktorých sa ďalej môžu špecializovať.

Agentúra PubliCity, ktorá sa podieľa na príprave výstavy pre podnikanie a franchising vznikla ako školský projekt v roku 2010. Poslaním tejto agentúry je poskytovať komunikačné služby zamerané na publicitu a prácu s verejnosťou. Študenti sa učia spolupracovať na rôznych projektoch a aplikovať svoje znalosti do praxe.

Partneri výstavy