Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Informácie o výstave pre návštevníkov

Ciele výstavy pre podnikanie a franchising

Našim cieľom je pripraviť a zorganizovať kvalitné stretnutie odborníkov a firiem z oblasti franchisingu - jeden krát za rok v Bratislave. Výstava bude realizovaná v priebehu dvoch dní. Prajeme si, aby sa výstava stala centrom, kde sa stretnú zástupcovia franchisových systémov so záujemcami o podnikanie v tomto obore, zároveň s predstaviteľmi verejnej správy, špecialistami a odborníkmi z iných oborov (marketing, dane, právo, financie, atd.), spoločne s mediálnou sférou.

Výstava bude miestom ponuky a dopytu nielen pre franchisingové podnikanie, ale aj pre tých, ktorý ponúkajú svoje služby a výrobky, predovšetkým pre oblasť malého a stredného podnikania,. Bude miestom komunikácie so zákazníkom a prezentácie nových nápadov, trendov a podnikateľských inovácií.

Pre koho je výstava určená:

  • Je určená predovšetkým pre tých, ktorý pôsobia v oblasti malého a stredného podnikania a franchisingu
  • Je to miesto komunikácie zo zákazníkom a záujemcom o nákup franchisovej licencie
  • Prezentácia nových nápadov a trendov v podnikaní
  • Je organizovaná ako výstavne - konferenčná akcia s bohatým sprievodným programom
  • Predstavuje miesto stretávania odborníkov a podnikateľov so záujmom o franchisingový spôsob podnikania a ponuku franchisingových licencií

Partneri výstavy