Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising

PRE NÁVŠTEVNÍKOV
BEZPLATNÝ VSTUP

PRE VYSTAVOVATEĽOV

Hlavný partner výstavy

Mediálny partner výstavy

Odporúčame

Master franchisová konference 2015

Veletrh řešení

Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising - Bratislava 2016

10. 11. 2016

Výstava a konferencia spojená s prezentáciami firiem z oboru podnikania a franchisingu

Termín konania: 10.11.2016 (štvrtok) od 10:00 do 17:00 hod

Miesto konania:

Vystava sa bude konať v priestoroch Národného podnikateľského centra, pozri: http://www.npc.sk/sk/kontakty

Celý objekt, v ktorom sa nachádza  Národné podnikateľské centrum sa nazýva Twin City, pozri: http://www.twincity.sk/

 

Videá z Medzinárodnej výstavy pre podnikaním a franchising 2015

HOSŤ V ŠTÚDIU: J. Šétaffy o Slovenskej franchisingovej asociácii

Slovenskú franchisingovú asociáciu sme si priblížili prostredníctvom Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising. Hosťom v štúdiu bol Jozef Šétaffy, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie.

Fotoreportáž z Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising 2014

Ďakujeme všetkým vystavovateľom a návštevníkom MEDZINÁRODNEJ VÝSTAVY PRE PODNIKANIE A FRANCHISING 2014 za  účasť a tešíme sa na stretnutie v roku 2015.

Kompletní fotogalerie z roku 2014

Kompletní fotogalerie z roku 2013

skrátiť tak cestu k úspešnému biznisu doma aj v zahraničí. 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VÝSTAVE

Franchising je jeden z najprogresívnejších trendov v oblasti malého a stredného podnikania pri tvorbe pobočiek a sietí. Franchising umožňuje malým a stredným podnikateľom vytvárať na trhu vertikálne spolupráce a kooperácie. Franchising umožňuje rýchlo a v zásade bez rizika aplikovať know-how poskytnuté franchisorom. Všetky výhody a možnosti franchingu pre malé a stredné podnikanie a predstaviteľov svetových značiek uvidíte na výstave určenej spoločnostiam a franchisingovým konceptom v Bratislave 11. novembra 2016.

Bratislava – výstava pre podnikanie a franchising sa s úspechom už po tretí raz koná v Bratislave. Slovenský franchisingový trh sa velmi rozvíja, i z týchto dôvodov je potrebné túto odbornú platformu, výstavu a sprievodnú konferenciu, usporiadať.

Nový koncept - prepojenie s ďalšími marketingovými aktivitami oboru malého a stredného podnikania a franchisingu - výstava je jedným z hlavných bodov novej koncepcie a systematickej propagácie oboru.

Partnerstvo – Slovenská franchisingová asociácia – výstava je ďalšou aktivitou, ktorú asociácia podporuje a dokázala priniesť na slovenský trh. Potreba sa odborne vzdelávať, diskutovať a naviazať nové kontakty je práve tým dôvodom, prečo tu tento úspešný koncept z Prahy odrazil. Noví návštevníci - Bratislava je hlavným mestom a obchodným centrom nielen pre región Slovenska, ale je zároveň ideálnym miestom pre cez hraničné stretávanie. Zároveň je jasné, že vďaka koncentrácii príležitostí pre franchising je Bratislava tým ideálnym miestom.

  • Výstava umožní hľadať priestor pre nové obchodné zväzky
  • Ukáže príležitosti pre tých, ktorý sa rozhodujú samostatne podnikať

 

Partneri výstavy